Meer info

Petit-déjeuner de la fiscalité : Quel avenir pour les Sociétés de Droit Commun?

Fiscaal ontbijt
Wat voor toekomst wacht de vennootschappen van gemeen recht?

De vroegere ‘burgerlijke vennootschap’ die later vennootschap van gemeen recht en maatschap genoemd werden, zijn zeer geschikte instrumenten voor familiaal beheer. Ze bieden ouders de mogelijkheid om activa aan hun kinderen door te geven om aldus successierechten te vermijden, maar tegelijk de controle over de structuur te bewaren en voldoende financiële middelen te behouden.
De troeven – zoals eenvoud en vertrouwelijkheid – werden aangetast door nieuwe wettelijke schikkingen, die bepalen dat deze vennootschapsvormen voortaan ingeschreven moeten worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een vereenvoudigde boekhouding bijhouden en zich inschrijven in het UBO-register.
Zal het maatschap een gegeerd instrument voor vermogensplanning blijven? Dat is de vraag die Valérie-Anne de Brauwere tijdens dit ontbijt zal beantwoorden.

Businesstafel

25,00€ Inclusief BTW Leden   25,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: