Meer info

Céline Fremault

Brussels Minister voor Leefmilieu en Energie

Als ecologisch handelen een economische kans inhoudt

In 2016 voerde het Brussels Gewest als één van de eerste in Europa een Gewestelijke Plan voor Circulaire Economie in. Doelstelling: het stimuleren van innoverende pilootprojecten die kaderen binnen de circulaire economie in onze hoofdstad.
Het plan omvat 111 maatregelen om de ecologische uitdagingen te transformeren tot economische kansen.
Céline Fremault komt terug op dit plan en haar visie.

Korte biografie:
1998: Licentie in het Publiekrecht (UCL), Milieurecht en baccalaureaat in de wijsbegeerte.
2001: Hoogleraar publiekrecht aan het Cardijn Instituut.
2004: Lid van het Brussels Parlement.
2009: Legt de eed af in de senaat.
2010: Fractieleider CDH in het Brussels Parlement.
2012: Schepen in haar gemeente Ukkel.
2013: Brussels Minister van Werk, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Buitenlandse Handel, Gezondheid, Opleiding van de middenklassen en de
openbare dienst.
2014: Legt de eed af bij de COCOF en COCOM als Minister voor gezinnen, mensen met een handicap, sociale actie en internationale betrekkingen.
céline fremault wordt ingeleid door Charles-Albert Peers
Charles-Albert Peers is de CEO van Alcogroup, de tweede grootste Europese producent van bio-ethanol, dat gebruikt wordt in benzine om de CO²-uitstoot te beperken.
Dit Belgische bedrijf is ook ’s werelds belangrijkste distributeur van speciale plantaardige alcohol voor de farmaceutische, cosmetische, reinigings- en voedingsindustrie.

Charles-Albert Peers is ook de ondervoorzitter van de Club van Lotharingen en de voorzitter van de Belgische en Europese vereniging van ethanolproducenten die zeer betrokken zijn bij de huidige discussies inzake de energietransitie.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   44,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: