Meer info

Onbewust bewust, een dialoog tussen twee specialisten : Jacques Brotchi & Steven Laureys

Onbewust bewust, een dialoog tussen twee specialisten : Jacques Brotchi & Steven Laureys
Professor-emeritus neurochirurgie (ULB) & professor neurologie (ULG), directeur van de Coma Science Group aan het CHU van Luik

Jacques Brotchi en Steven Laureys, twee van’s werelds grootste specialisten inzake veranderde bewustzijnstoestanden, buigen zich over het boeiende onderwerp van de grenstoestanden van ons bewustzijn.

Ze delen de ervaringen die ze opdeden met patiënten die te maken kregen met ernstige hersenbeschadiging.
Aan de hand van hun ervaringen nemen ze het concept van het zelfbewustzijn onder de loep.

Is de mens het enige wezen met een zelfbewustzijn of zijn dieren zich ook bewust van wat er hen overkomt, van hun bestaan, hun zijn?
En wat is het verschil tussen slaap, droom, hypnose, anesthesie, coma, hersendood en een bijna dood ervaring?
Beide specialisten leggen ook uit hoe comapatiënten kunnen evolueren naar een niet-responsieve toestand (die vroeger vegetatief werd genoemd) en naar een minimaal bewustzijn.

Steven Laureys zal zijn boek na de conferentie opdragen.

Debatlunch

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   44,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: